دنيای مطلب

     
 

 

بازی دم الاغ

 
پنجشنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٦

 بازی دم الاغ

در یک محفل دوستانه این بازی می تواند شادی آفرین باشد . تعداد بازیکن ها دو نفر و یا بیشتر است .

نحوه بازی : روی یک صفحه کاغذ بزرگ عکس یک الاغ را رسم می کنیم و تنها دم آن باقی می ماند تا تصویر کامل شود . دم را نمیز در یک کاغذ دیگر رسم کرده و دور آن را قیچی می کنیم . تصویر الاغ را روی یک دیوار نصب کرده و بازی را شروع می کنیم . در این بخش چشم دانش آموز یا فرد داوطلب با دستمال ذخیم بسته می شود و او باید دم الاغ را با پونز به محل مناسب تصویر اویزان نماید . اینجاست که شلیک خنده ها آغاز می شود . زیرا هرکدام از بازی کن ها نقاط جالب و مختلفی را برای آویزان کردن دم انتخاب می کنند ! که برای تماشاچیان خالی از تفریح نیست . و بالاخره برنده کسی است که دم را به محل واقعی بچسباند و یا کمترین فاصله را با آن محل داشته باشد . البته محل اصلی دم قبلا با یک نقطه تعیین شده است .

 
  لینک

 

فوتبال شوخی آمیز

 
پنجشنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٦

فوتبال شوخی آمیز

        در این بازی در دو گروه شرکت می کنند . که یکی از آن ها دروازه بان ، و بقیه بازیکن هستند . دروازه عبارت است از یک مستطیل 4*8 متر روی زمین ، که آن را به وسیله ریختن گچ یا چیدن چیدن سنگ مشخص می سازند . توپی که با آن بازی می کنند معمولی است . مطلب جالب این که هر کدام از بازیکنان و دروازه بانها روی قوطی کنسرو قرار می گیرند . با این ترتیب که هر یک یک از آن ها دو قوطی کنسرو خالی را به طور وارونه زیر کفش خود قرار می دهند . برای اینکه قوطی های کنسرو از کفش ها جدا نشوند . در طرفین آن ها دو سوراخ کوچک ایجاد کرده و با طناب به کفش محکم     می سازند . در این بازی شوخی آمیز ، تمام قوانین فوتبال واقعی صدق می کند . جز اینکه دروازه بان نیز مجبور است فقط با پا یا به کمک قوطی های کنسرو توپ را بگیرد . بازی در دو نیمه ده الی پانزده دقیقه ای انجام می شود . شما ضمن بازی خواهید دید که لحظه ای خنده از لبان بازیکنان و تماشاگران زایل نمی شود . و همه از این بازی هیجان انگیز لذت می برند .

 
  لینک

 

باز هم بازی جذاب برای سرگرمی شما

 
شنبه ٢٦ خرداد ،۱۳۸٦

دوز بازي آفريقايي

صحنه بازي عبارت است از 30 دايره كوچك كه در 5 رديف 6 تايي به موازات هم قرار دارند . هر بازيكن 12 مهره دارد كه از مهره هاي ديگري متفاوت است . در اينجا هر بازيكن كه توانست سه مهره ي خود را در يك رديف افقي يا عمودي و كنار هم قرار دهد ، مي تواند يك مهره ي حريف را بردارد و از صحنه خذف نمايد . ابتدا به نوبت مهره گذاري مي شود ( هر بازيكن يك مهره ) و سپس  هر كسي به نوبه ي خود مهره ها را جابجا مي كند  ولي در هر دو مرحله بازيکن ها مي خواهند با غافلگير كردن رقيب سه مهره ي خود را كنار هم رديف كنند و يك مهره حريف را به دلخواه خذف كنند . در اينجا بازنده كسي است كه برايش بيش از دو مهره باقي نماند و امكان رديف كردن سه مهره نباشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  لینک

 

بازی جذاب و دوست داشتنی

 
شنبه ٢٦ خرداد ،۱۳۸٦

بازي داما

اين بازي در ناحيه صحرا معمول است و جوانان زيادي طرفدار آن هستند و در اوقات بيكاري به آن مي پردازند. كسي از تاريخچه ي بازي اطلاعي ندارد و مبتكر آن معلوم نيست .تعداد بازيكن ها دو نفر است كه يكي از آن ها 40 مهره مثل لوبيا و يا نخود و ديگري 40 چوب كبريت دارد . صحنه بازي عبارت است از يك صفحه كاغذ يا مقوا به شكل مربع ، كه در آن يك مربع 9*9 خانه اي رسم مي شود . هر بازيكن مانند شكل زير مهره هاي خود را در جدول مي چيند بطوري كه خانه وسط خالي بماند . و حالا نوبت بازي است كه با قرعه شروع مي شود . هر كدام از بازيكن ها به نوبت مهره هاي خود را به جلو حركت مي دهند و يا ضمن حركت مهره هاي رقيب را نيز مي زنند و حذف مي كنند . هر مهره فقط مي تواند يك خانه به جلو حركت كند . و به شكل عمودي يا اريب يك خانه تغيير مكان دهد . ( به شرط خالي بودن خانه مجاور) اما هرگز حق برگشت به عقب را ندارد . ولي حركت توام با زدن هم به طور افقي هم عمودي و هم اريب به جلو و عقب امكان پذير است . و اين كار وقتي ممكن است كه مهره ي يك بازيكن با مهره ي حريف مجاور باشد . و ضمنا خانه ي بعدي رقيب خالي باشد تا اين مهره ضمن پريدن از روي مهره رقيب و نشستن در خانه بعدي آن را بزند و از صحنه ي بازي خارج سازد . در اين بازي زدن اجباري است و بطور مصلحتي نمي توان از زدن مهره ي رقيب صرفه نظر كرد . هر مهره اي كه با زدن ها يا حركات معمولي پيشروي كرده و بنواند به خانه ي انتهايي برسد داراي امتياز مي شود ، يعني مي تواند در امتداد خط مستقيم به جلو ، عقب ،افقي ، عمودي و يا اريب حركت نموده و هر چند خانه اي را كه جلويش باشد يكسره طي كند . بازي وقتي خاتمه پيدا مي كند كه مهره هاي يكي از بازيكن ها تماما به وسيله بازيكن ديگر حذف شود . در حين بازي به نكات جالبي برخورد خواهيد كرد كه ديدن آن  خالي از لطف نيست .

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

...

...

...

...

 

*

*

*

*

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

        

قربانی برایتان آرزوی توفیق دارد و همیشه از خوانندگان خوب این وبلاگ تشکر می کند .

 

 
  لینک

 

پدر و مادر ها بدانند

 
یکشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٦

اگر فرصت داشتم .....

اگر فرصت داشتم دوباره زندگي كنم ،

اگر فرصت داشتم دوباره كودكم را بزرگ كنم ،

به جاي آن كه آنگشت اشاره ام را طرف او بگيرم،

در كنارش انگشت هايم را در رنگ فرو مي بردم و نقاشي مي كردم،

اگر فرصت داشتم دوباره كودكم را بزرگ كنم ،

به جاي غلط گيري به فكر ايجاد ارتباط بيشتر مي بودم ،

بيشتر از آنكه به ساعتم نگاه كنم به او نگاه مي كردم ،

سعي مي كردم در باره اش كمتر بدانم ،

اما بيشتر به او توجه كنم ،

به جاي اصول راه رفتن ،

اصول پرواز كردن و دويدن را با او تمرين مي كردم ،

از جدي بازي كردن دست بر مي داشتم ،

و بازي را جدي مي گرفتم ،

در مزارع بيشتر مي دويدم ،

 و به ستارگان بيشتري خيره مي شدم ،

بيشتر در آغوشش مي گرفتم ،

و كمتر او را به زور مي كشيدم ،

كمتر سخت مي گرفتم ،

 و بيشتر تاييدش مي كردم ،

اول احترام به خود را در او مي ساختم ،

 و بعد خانه و كاشانه را ،

و بيشتر از آنچه عشق به قدرت را يادش بدهم ،

قدرت عشق را يادش مي دادم .

 

 

 
  لینک

 

پرواز ملکوتی

 
چهارشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٦

به نام خدا

نصايح پدر:

     روز چهاردهم خرداد چه روز غم انگيزي است . دنيا در سوگ مردي نشسته است كه همه عمر خويش را در جهت اعتلاي كلمه توحيد صرف نمود . مردي كه به مسلمانان جهان عزت و سربلندي و به اسلام جاني دوباره بخشيد . او كه ابر قدرت هاي پوشالي را با قدرت واقعي اسلام ناب محمدي(ص) به خاك مذلت نشاند و بيداري اسلامي را در بين حتي ملل غير مسلمان زنده كرد . جهان معاصر ظهور انسانيت دوباره در زندگي دنيايي را مديون امام خميني (ره) مي داند . او به ما آموخت تا هميشه با عزت و افتخار اسلامي زندگي كنيم و مجد و عظمت اسلام را با الهام از رهنمودهاي جاويدانش پاس بداريم .

       رحلت شهادت گونه پير مرادمان را به جد بزرگوارشان پيامبر اعظم (ص) و مادر      رنجديده اش حضرت فاطمه زهرا (س) و عموم شيعيان تسليت گفته و براي استفاده از كلام گهربار ايشان بخشي از وصيت نامه عرفاني، اخلاقي آن بزرگوار را خطاب به فرزندش مرحوم سيد احمد خميني (ره)مرور مي كنيم .

بسم الله الرحمن الرحيم

نامه اي است از پدري پير و فرسوده كه عمر خود را به مشتي الفاظ و مفاهيم به پايان رسانده و زندگي خويش را در لاك خويشتن تباه نموده و اكنون نفس هاي آخر را با تاسف از گذشته خود مي كشد . به فرزند جواني كه فرصت دارد تا چون " عباد الله الصالحين " در فكر رهانيدن خود از تعلق به دنيا كه دام ابليس است باشد . فرزندم كرُّ و فَرِّ دنيا و نشيب و فراز آن به سرعت مي گذرد و همه  زير چرخ هاي زمان خردمي شويم ، و من آنچه ملاحظه كردم و مطالعه در حال قشرهاي مختلف ، به اين نتيجه رسيده ام كه قشرهاي قدرتمند و ثروتمند رنجهاي دروني و رواني و روحيشان از ساير اقشار بيشتر و آمال و آرزوهاي زيادي كه به آن نرسيده اند بسيار رنج آورتر و جگر خراش تر است .....

پسرم: نه گوشه گيري صوفيانه دليل پيوست به حق است و نه ورود به جامعه و تشكيل حكومت شاهد گسستن از حق . ميزان در اعمال انگيزه هاي آنهاست . چه بسا عابد و زاهدي كه گرفتار دام ابليس است و آن دام گستر با آنچه مناسب اوست ، چون خود بيني و خود خواهي و غرور و عجب و بزرگ بيني و تحقير خلق الله و شرك خفي و امثال آنها ، او را از خق دور و به شرك مي كشاند . و چه بسا متصدي امور حكومت كه با انگيزه الهي به معدن قرب الهي نايل مي شود و........

پسرم:اززيربارمسؤوليت انساني كه خدمت به حق درصورت خدمت به خلق است، شانه خالي نكن تاخت وتاز شيطان در اين ميدان كمتر از تاخت وتاز دربين مسؤولين ودست اندر كاران نيست ودست وپا براي بدست آوردن مقاتم هرچه باشد چه مقام معنوي چه مادي مزن، به عذر آنكه :« مي خواهم به معارف الهي نزديك شوم يا خدمت به عباد الله نمايم »كه توجه به آن از شيطان است چه رسد كه كوشش براي بدست آوردن آن. يكتا موعظه خدا را با دل وجان بشنو ،با تمام توان بپذير ودرآن خط سير نما :

«قل انما اعظكم بواحده

ان تقوموا لله مثني وفرادي»

ميزان در اول سير ، قيام لِله است ،هم در كارهاي شخصي وانفرادي وهم در فعاليتهاي اجتماعي . سعي كن در اين قدم اول موفق شوي كه در روزگار جواني آسانتر وموفقيت آميز تر است. مگذار مثل پدرت پير شوي كه

يا درجا زني ويا به عقب برگردي واين محتاج به مراقبه ومحاسبه است . اگر با انگيزه الهي ملك جن وانس كسي را باشد بلكه اگر بدست آورد ،عارف بالله وزاهد در دنيا است واگرانگيزه نفساني وشيطاني باشد،هرچه بدست آورد ، اگرچه يك تسبيح باشد به همان اندازه از خداوند تعالي دور است وفاصله گرفته .

پسرم،سوره مباركه ي «حشر»را مطالعه كن كه گنجينه هايي ازمعارف وتربيت در آن است وارزش داردكه انسان يك عمردرآنها تفكر كند واز آنها به مدد الهي توشه بردارد ، خصوصا آيات اواخر آن از آنجا كه فرمايد:

«ياايهاالذين آمنوااتقو الله

 ولتنظر نفس ماقدمت لغد

 واتقواالله ان الله خبيربماتعملون»

روحش شاد ، يادش گرامي و زاهش مستدام باد

 

 

 
  لینک

 

بر قامت مجروحت اسماء آب می ريخت

 
پنجشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٦

علي بدون فاطمه

آن شب تمام آسمان همــــدرد ما بود          شب بود و من بودم تو بودي و خدا بود

آن شب بقيع از ناله من مويه مي كرد          ماه از ته دل ناله ي يك سويه مي كرد

آن شب مدام ازآسمان مهتاب مي ريخت      بر قامت مجروحت اسماء آب مي ريخـت 

آن شب اگر زانو زدم حق ميــدهي ها          تنــها شدم تنــها شدم تنــهاي تنـــها

تو بهتر از هــركس غريبي را چشيدي           تو لــرزش دست علـي را خــوب ديدي

اي كشتي صبـر علي پهــلو گــرفـتي            باتو چــه كردند از علي هــم روگرفتي

همــدست بودند و تــرا از من گــرفتند            نامــرد مـردم انــتقام از مــن گــرفــتند

در آخــرين لحــظه اميـدم را گسستند           دست مــرا بستند و دستت را شكستند 

ديگــر براي من اميـدي جزخدا نيست           اينــجا كسي بادردهــايم آشنا نيست

يعنــي كه بـي زهـــرا شدم باورندارم            اي كــاش ديــگر سر زخــاكت برنـدارم

آن شب ترا چون نـوح در گــرداب ديدم           ماهــي ميـان ابــري ازخونــاب ديـــدم

آن سو پيامبر از تو استقبــال مي كرد           ايـن سو تو را جان علي دنبال مي كرد

من در قفس ماندم ولي تــو گرم پرواز           همــتاي من رفـتي و تنـها مانده ام باز

شام غريبــان تــو آن شب ديــدني بود          تصوير تودرچشم زينب ماندني بود        

 
  لینک

 

مجموعه سوالها ومسائل قابل طرح ومرتبط با ماموريت هاي معاونت پرورشي وتربيت بدني

 
چهارشنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٦

به نام خدا

حوزه پرورشي

الف - نيروي انساني:

-         پست معاونت پرورشي وتربيت بدني در ادارات به دليل تعريف نشدن در ساختار تشكيلات مشكل دارد.

-         وجود 8 ساعت تدريس آنهم بدون پرداخت حق التدريس انگيزه مربيان و... را جهت قبول پست معاونت پرورشي مدارس از بين برده است واستقبالي نمي شود.

-         نرم اختصاص مربي پرورشي به مدارس با توجه به سياست جديد وزارتخانه كه هر آموزشگاهي بايد يك عامل پرورشي داشته باشد نياز به تجديد نظر جدي دارد.

-         با انتصاب تعدادي از مربيان به پست معاونت پرورشي مدارس كمبود مربي بسيار محسوس خواهد شد وبراي تامين نيروي پرورشي مورد نياز بايد چاره انديشي شود. سياست مشخص معانت محترم پرورشي در اين زمينه چيست؟

-         براي حل مشكل كمبود مربي ومعاون پرورشي به نظر مي رسد بايد مربياني كه در بخش هاي ديگر مشغول انجام وظيفه هستند به جايگاه خود برگردند.

-         براي رفع بخشي از كمبود مربي پرورشي پيشنهاد مي شود در مدارس فاقد مربي يكي از همكاران آموزشي كه مورد تاييد حوزه پرورشي باشد به صورت داوطلبانه بخشي از فعاليت هاي پرورشي در مدارس را دنبال نمايد ودر ازاي ساعات اضافي فعاليت مي كند حق التدريس به وي پرداخت شود.

-         پست هاي سازماني ادارات در بخش پرورشي بسيار محدود مي باشد وبا حجم وتعداد فعاليت ها تناسبي ندارد. در رويكرد جديد بايد به اين مهم توجه شود

-         تدوين شرح وظايف مربيان با توجه به رويكردهاي جديد امور تربيتي ومحدود شدن فعاليتهاي مربيان وحذف برنامه هاي موازي وتكراري

-         ارتقاء سطح علمي ودانش تخصصي مربيان با توجه به نياز هاي شغلي

-         بازنگري وتجديد نظر در كتب ومحتواي دروس پرورشي وروزآمد شدن مطالب آن

-         يك برنامه نظام مندي جهت ارزيابي فعاليت مربيان و معاونين پرورشي در مدارس تدوين و با استان ها ابلاغ گردد.

ب: طرح ها وبرنامه ها

1- مسابقات فرهنگي هنري ومعارف اسلامي 

-         محتوا وشيوه اجرايي مسابقات نياز به بازنگري جدي دارد.

-         تعداد مسابقات بسيار زياد است وبه لحاظ تاثيرگذاري از عمق كمي بر خوردار است بايد روي امور كيفي عنايت وتوجه شود.

-         پرسش مهر به عنوان يك برنامه موازي اصل مسابقات را تحت الشعاع خود قرارداده ووقت زيادي را از كارشناسان حوزه پرورشي به خود اختصاص مي دهد.

-         اعتبارات كافي جهت اجراي كيفي مسابقات وجود ندارد وبايد در اين زمينه چاره انديشي شود .

-         دانش آموزان منتخب مسابقات فرهنگي هنري ومعارف اسلامي به نوعي رها شده هستند وبراي نگهداشت آنان وتربيت نيروي انساني جديد نياز به برنامه وتدبير مي باشد.

-         دستورالعمل هاي مالي موجود در بخش مسابقات به هيچ وجه پاسخگو نمي باشد ونياز به بازنگري وتدوين دستورالعمل جامع وجود دارد.

-         با توجه به طرح حذف كنكور وجايگزيني امتيازاتي چون شركت وموفقيت  دانش آموزان در فعاليتهايي از جمله مسابقات فرهنگي وهنري ومعارف اسلامي, اين مسابقات نيازمند بازنگري وتدوين وطراحي مجدد بر اساس اصول علمي است.

2- مراكز دارالقرآن وفعاليت هاي قرآني

-         اساسنامه مراكز دارالقرآن با رويكردبهره مندي ازكمك هاي مردمي تهيه شده كه نياز به بازنگري جدي دارد.

-         جايگاه نيروهاي انساني در اين مراكز مشخص نيست وامكان جذب نيروي رسمي وجود ندارد.

-         بر اساس اساسنامه ,‌امكان بكارگيري نيروي انساني داراي پست سازماني شماره دار براي مديريت وبخش هاي اداري مراكز دارالقرآن وجود ندارد.

-         پيشنهاد مي شود تا به مراكز دارالقرآن اجازه داده شود تا همانند كانونهاي فرهنگي تربيتي بتوانند نيروهاي آموزشي خود را از كاركنان رسمي واز ساعات موظف آنان استفاده كنند.

-         رديف اعتباري ويژه اي جهت ساخت وساز وتوسعه وتجهيز اين مراكز وجود ندارد.

-         مواد ومحتواي آموزشي مراكز دارالقرآن بايد بازنگري ومحتواي جديدي تدوين شود.

-         دستورالعمل مالي مناسبي جهت پرداخت حق التدريس اساتيد ومدرسين دارالقرآن ها وجود ندارد واين عامل باعث شده تا امكان جذب افراد با تجربه وزبده وجود نداشته باشد.

3- اقامه نمازدر مدارس

-         بيش از 60% مدارس كشور فاقد نماز خانه ويا محل مناسبي جهت اقامه نماز هستند وبراي رفع اين مشكل رديف اعتباري ويژه اي در قانون بودجه پيش بيني نشده است .

-         پست هاي سازماني ويژه پي گيري امور نماز در خيلي از مناطق آموزش وپرورش وجود ندارد.

-         حق اياب وذهاب ائمه جماعات مدارس به دليل كمبود اعتبارات بسيار ناچيز بوده و  با تاخير پرداخت مي شود .

-         اعتبار ويژه اي جهت زيباسازي وبهسازي نماز خانه هاي موجودمدارس بايد پيش بيني شود.

 4- ارودها وبازديدهاي دانش آموزي:

-         پست سازماني ويژه اين بخش باتوجه به اهميت موضوع در حوزه ستادي, استانها ومناطق پيش بيني وابلاغ شود.

-         پست هايي كه پيش بيني مي شود متناسب با جمعيت دانش آموزي , وسعت جغرافيايي , گستردگي واردو پذير بودن استانها باشد.

-         اماكن وجاذبه هاي تاريخي , گردشگري , علمي وتفريحي استانها شناسايي وبه صورت يك كتاب تهيه , چاپ ودر اختيار استانها, مناطق ومدارس قرار گيرد.

-         خوابگاههاي دانش آموزي  مورد نياز در برخي از استانها با پيش بيني اعتبارات ملي ساخته شود .

-         تربيت نيروهاي زبده اردويي با پيش بيني دوره هاي ضمن خدمت پايدار شود.

-         براي برنامه ريزي وتدوين فعاليت هاي اردويي ومحتوايي دوره هاي ضمن خدمت , استانها قطب بندي شده وكارشناسان اردويي جلساتي را با هم داشته باشند.

-         از طرف حوزه ستادي اعتبار لازم جهت پرداخت حق ماموريت مسوولين برگزار كننده اردوهاي دانش آموزي مدارس, مناطق واستانها وهمچنين ساير هزينه هاي اردويي
پيش بيني شود.
 

5- تعاوني هاي آموزشگاهي

              - با توجه به حجم فعاليت در حوزه پروشي پيشنهاد مي شود كار تعاوني هاي آموزشگاهي به لحاظ سنخيت ,در اداره كل بهداشت مدارس و يا اداره كل تعاون دنبال شود .

- دوره هاي ضمن خدمت براي عاملين تعاوني ها آموزشگاهي به صورت كشوري        پيش بيني شود

- مشكل عمده در تعاوني هاي آموزشگاهي نبود فضاي مناسب , مقاومت سرايداران و خدمتگزاران , عدم رغبت مديريت مدارس , دست وپاگير بودن مراحل ثبت و راه اندازي تعاوني ها , مشكل واگذاري تعاوني به دانش آموزان , عدم استقبال دانش آموزان به خريد سهام و مشاركت در تعاوني و . . .  مي باشد كه لازم است چاره انديشي شود .

6- كتابخانه هاي مدارس :

علاوه بر مشكل اساسي كتابخانه ها كه مشخص نبودن جايگاه آن در سيستم آموزشي مدارس است مشكلات ديگر كتابخانه ها را مي توان در چند بخش دسته بندي نمود :

الف نيروي انساني (كتابدار)

1- سيستم گزينش و انتخاب كتابداران فاقد برنامه نظامند و مدون است

2- در بخش اداري و مالي كتابداران داراي مشكلات عديده اي هستند از جمله :

نحوه ارتقاء گروه – ساعات كار هفتگي – عدم دريافت اضافه كار

ب- تجهيزكتابخانه ها

1- تجهيز كتابخانه ها به كتاب به صورت سليقه اي و فاقد اصول علمي است

2- استانداردي جهت تجهيزات كتابخانه اي مدارس از نظر تعداد , شكل , جنس , اندازه و . . . موجود نيست

3- هرچند مديريت نوسازي مدارس موظف به تجهيز كتابخانه هاي مدارس نوساز است ولي عملاً اين مساله اتفاق نمي افتد

ج – نمايشگاههاي سراسري كتاب

-         نمايشگاههاي برگزار شده طي سالهاي اخير هرچند از نظر كمي داراي محاسني
مي باشد ولي از نظر كيفي نيازمند بازنگري جدي و اساسي است تا بتوان پاسخگوي نياز واقعي دانش آموزان ومدارس بود.

ج- فضاهاي پرورشي

1- اردوگاههاي دانش آموزي 

- اردوگاههاي دانش آموزي استانها و مناطق وضعيت مناسبي ندارند و بسياري از آنها به دليل مشكلات عديده اي كه دارند نيمه فعال و حتي غيرفعال هستند .

- اعتبارات عمراني اردوگاهها بسيار ناچيز است و نياز به توجه ويژه دارند به نظر مي رسد با پايدار كردن رديف هاي اعتباري ملي بايد به وضعيت اين فضاها رسيدگي شود .

- تعداد زيادي از اردوگاههاي دانش آموزي براي پرداخت هزينه هاي روزمره و جاري مشكل جدي دارند

- پست هاي سازماني اردوگاههايي كه داراي پست هستند متناسب با حجم فعاليت ها نيست و بايد اضافه شود و به اردوگاههاي فاقد پست سازماني پست هايي تعلق بگيرد .

- اكثر اردوگاهها براي سرويس دهي به اردوهاي دانش آموزي فاقد برتامه مدون هستند و تهيه و تدوين يك برنامه متمركز كشوري و يا استاني ضروري به نظر ميرسد

- طرح نقشه جامع و مناسبي براي طراحي اردوگاههاي دانش آموزي وجود ندارد در هر

منطقه بايد متناسب با وضعيت آب و هوايي نقشه هايي طراحي و اجرا شود .

- واريز درآمدهاي اردوگاهها به خزانه و برگشت آن در يك زمان نسبتاً طولاني اتفاق       مي افتد كه باعث اختلال در سيستم سرويس دهي مي شود و نياز به چاره انديشي دارد .

- براي اجراي برنامه ها و فعاليت هاي اردويي در اردوگاهها بايد در سيستم ساماندهي نيروي انساني اجازه استفاده از ساعات موظف همكاران فرهنگي لحاظ شود .

2- كانونهاي فرهنگي تربيتي

- مشكلات كانونها در بخش اعتبارات عمراني و توسعه و تجهيز همانند اردوگاهها مي باشد

- اكثر ساختمانهاي كانونها قديمي و از مدارس مستهلك و از رده خارج است و نياز به تجديد بنا دارد

- تعدادي از كانونها به لحاظ موقعيت اقتصادي و فرهنگي منطقه درآمد زا نبوده و بابت هزينه هاي جاري خود نياز به اعتبار و سرانه ويژه اي دارند .

- دستورالعمل مالي جامعي جهت پرداخت حق الزحمه اساتيد و مدرسين كلاس ها در كانونها وجود ندارد .

- در برخي از رشته هاي فرهنگي هنري كه در كانونها تدريس مي شود بايد هماهنگي بيشتري با اداره كل فني وحرفه اي بوجود آيد تا گواهي نامه معتبر براي كارآموزان صادر شود

- دوره هاي آموزشي متناسب با نياز مربيان به عنوان دوره ضمن خدمت براي كانونها پيش بيني شود

- نيازبه  تربيت نيروي انساني ماهر ومتخصص جهت اداره كانونها

- اصلاح نگرش مسئولين به كانونها كه آن را به عنوان منبع درآمد مي نگرند نه به عنوان برنامه هاي مكمل آموزشي وپرورشي مدارس

* -  اعتبارات معاونت پرورشي قبل از طرح تلفيق بطور جداگانه و در ماده 17 تخصيص  مي يافت كه در برنامه ريزي و تصميم گيري ها بسيار موثر بود پيشنهاد مي شود تا در خصوص اعتبارات اين بخش همچون گذشته عمل شود و ضمنا شماره حساب مجزايي هم به اين امر اختصاص يايد.

*- جايگاه سازمان دانش آموزي ، ماموريت هاو وظايف كاري  و نحوه ارتباط سازمان با معاونت پرورشي و تربيت بدني كاملا مشخص و به استان ها ابلاغ  شود.

*- در حال حاضر تعدادي از پست هاي سازماني حوزه معاونت پرورشي در اختيار سازمان دانش آموزي مي باشد ، با توجه به اينكه فضاهاي پرورشي و اردوها از سازمان تحويل گرفته شده است تكليف پست هاي مذكور نيز مشخص شود .

 

*- طرحها وابتكارات امور تربيتي استان اصفهان

 

1-       نظر سنجي از مديران امورتربيتي،مربيان پرورشي وپيش كسوتان امورتربيتي در استان دربدو تاسيس معاونت پرورشي وتربيت بدني در سطح وسيع

2-       برنامه ريزي جهت دريافت آراء ،نظرات وپيشنهادات وطرحهاي افراد خبره ،فرهيخته ،حوزوي ودانشگاهي تحت عنوان شوراي پرورشي وتربيت بدني استان ومناطق تابعه.

3-       قطب بندي استان به پنج منطقه وحضور معاونين پرورشي وتربيت بدني وبحث وگفتگو پيرامون سرفصل هاي مدون وارائه راهكارهاي اجرايي. 

4-       طراحي فراخوان نيروهاي علاقه مند ،با انگيزه وداراي رشته تحصيلي مرتبط وتوانمند آموزشي جهت اشتغال دربخش پرورشي استان . 

5-       استفاده از پزشكان شاغل در آموزش وپرورش بعنوان پزشك مدرسه وپايگاه سلامت شهرستان ها ومناطق تابعه . 

6-       اجراي قطبي مسابقات فرهنگي وهنري در استان به منظور صرفه جويي درهزينه ها وايجاد رقابت سالم بين مناطق هم سطح. 

7-       تشكيل كميته انتصاب معاونين پرورشي وتربيت بدني در استان بصورتي كه از هر شهرستان سه نفر واجد شرايط معرفي شده وپس از مصاحبه وبررسي يك نفر انتخاب وبه شهرستان جهت دريافت ابلاغ معرفي مي شدند   . 

8-       برگزاري مسابقات  ويژه در اعياد خاص نظير غدير شناسي وآيات زندگي ،پيام آور رحمت و كتاب تعليم وتربيت استاد شهيد مطهري(ره) وموارد ديگر. 

9-       برگزاري محافل جشن وسرور به مناسبت هايي نظير غدير خم باحضور بيش از 4000نفر دانش آموزبا نامهاي علي وفاطمه . 

10-   طراحي بازديد هاي دوره اي معاونت وتيم همراه از مناطق آموزشي وپروش ومدارس.

11-   تشكيل نمايشگاه بزرگ كشوري با تيراژ 3500عنوان كتاب درپنج نقطه استان وطراحي خريد كتب ازجانب مدارس . 

12-   تشكيل نمايشگاه كتاب ولوازم ورزشي با نام «يار مهربان»با همكاري شهرداري اصفهان واهداء  بيش از يك ميليون وپانصد هزارريال كتاب ووسايل ورزشي به همه مدارس شهر اصفهان ،كانونهاي فرهنگي تربيتي، خوابگاه ها ، ورزشگاه ها واستخر ها ي شنا . 

13-   طراحي دريافت اعتبارات طرح «عاشوراييان فجر آفرين »وتقويت هيئت ها مذهبي وتشكلهاي دانش آموزي. 

14-   برگزاري همايش حجاب صامت ويژه دختران چادري دوره راهنماي ومتوسطه با جمعيتي بالغ بر 4000نفر. 

هوالعزیز

حوزه تربيت بدني و تندرستي

الف ) 1 – تعیین تکلیف چارت ساختاری بخش تربیت بدنی در وزارتخانه و به تبع آن استان های کشور با توجه به حجم برنامه ها .

2 – تعیین اهداف تربیت بدنی در آموزش وپرورش واتخاذ راهکارهای مناسب جهت رسیدن به اهداف تعیین شده ( آيا ورزش قهرماني وظيفه آموزش وپرورش است )؟ 

3 – تعیین وضعیت شغلی سرپرستان ورزشگاه ها . 

4 – بازنگری دستورالعمل های مالی ( انجمن های ورزشی،کانون های ورزشی ، مسابقات ورزشی   و ...) که متأسفانه تمامی این دستورالعمل ها قدیمی وبا وضعیت جاری همخوانی ندارد .

5 –توزیع بودجه های مختلف ازمحل ردیف های ملی درفصول مناسب وبراساس جمعیت دانش آموزی استان ها وعملکرد آنان .

6 - جلوگیری از اجرای طرح های تکراری وبدون هدف ووقت گیر توسط وزارتخانه نظیر سنجش ساختارقامتی دانش آموزان : لازم به توضیح است طرح سنجش قامتی در طول 10سال گذشته مرتباً تکرارشده وفقط سنجش وآمارگیری انجام می شود ولی برنامه خاصی برای آن وجود ندارد وهیچ منطقه وناحیه آموزشی مایل به اجرای این طرح نمی باشد .

7 – اعتبارات تخصیصی ازمحل ردیف های ملی غالباً در فصل 5 بوده وقابلیت اجرایی کافی جهت انجام فعالیت های تعریف شده ازسوی دفاتر معاونت پرورشي و تربيت بدني راندارد وچالش بزرگی برای استان های در مواجهه با ذیحسابان ایجاد می نماید .

8 – طرح تعدیل مسابقات ورزشی ورشته های ورزشی درحد 6 الی 10 رشته در سطح کشور وسیاست گذاری برمبنای انجام مسابقات ورزشی دانش آموزان در رشته هایی که قابلیت اجرایی در اکثریت مدارس را داشته باشد .

9 – ایجاد تعامل با ارگان های مختلف جهت استفاده ازاماکن ورزشی آنان نظیر سازمان      تربیت بدنی ، وزارت کشور ونیروهای مسلح و ... 

10 – پیگیری تحقق واجرای مناسب سیاست های تعیین شده براساس برنامه ،توسعه چهارم     به خصوص جذب اعتبارات براساس تبصره های قانونی از جمله بند ط تبصره 16 قانون بودجه سال 85 وبند ب ماده 117 قانون برنامه چهارم توسط استان ها وهمکاری سازمان ها در این خصوص .

11 – سیاست گذاری مناسب جهت احداث سالن ها واماکن ورزشی در داخل مدارس به ویژه مدارس جدید التأسیس .

12 – اهداء وسایل وتجهیزات ورزشی مناسب به  استان ها با توجه به اینکه مقرراست از سال                           تحصیلی 87 – 86 درس تربيت بدني براساس دستور جدید در مدارس اجراء گردد .

13 – استفاده ازنیروهای خلاق و مبتکر با طرح های نو و جدید درجلسات مشورتی درطول سال.

14 – جلسه ماهانه رئیس گروه های تربیت بدنی در وزارتخانه و مسئولین ذیربط .

15 – طراحی فعالیت ها وآزمون های مرتبط با تندرستی وجایگزین کردن فعالیت ها و طرح های جبرانی براساس نیاز حرکتی دانش آموزان در سراسرکشور .

16 – ممانعت از استفاده ازحیاط مدرسه ( زمین ورزشی ) جهت استفاده غیر ورزشی مانند فضای سبز ، دستگاه های هواشناسی و ...  

17 – تعيين واقع بينانه سرانه پوشاك ورزشي معلمان تربيت بدني

18 – پيشنهاد مي گردد نحوه ابلاغ معلمان تربيت بدني همانند مربيان پرورشي به صورت سرجمع دانش آموزان مدارس تعيين و12 الي 18 ساعت كلاس ومابقي ابلاغ جهت انجام  فعاليت هاي فوق برنامه منظور گردد.

              19 – نظارت برعملكرد تربيت بدني درمدارس غير انتفاعي ولزوم ضابطه مندبودن آنها( عدم استفاده از نيروهاي غير متخصص ، بازنشسته ، اماكن نامناسب وغير ايمن)  كه لازم است هماهنگي لازم با معاونت جذب مشاركت هاي مردمي وزارت خانه انجام گرفته تا نسبت به پيگيري وتأكيد موضوع اقدام شود .

20 – متولي ورزش كاركنان نامشخص است وبودجه لازم براي اين موضوع توسط استان ها وجودندارد وبندب ماده 117 تكليفي رابراي سازمان ها ايجاد نمي كند لذا لازم است ترتيبي اتخاذگردد كه سازمان هاي استان ها الزام براجراي اين بند داشته باشند .

21 – اجراي سراسري درس تربيت بدني دردوره ابتدايي كه ازپنج سال پيش شروع شده است متأسفانه به شكل مطلوب اجرا نمي گردد ويكي ازمشكلات اصلي آن عدم كفايت دوره هاي آموزشي برگزار شده براي همكاران وعدم استمرار آن درسال هاي بعدبوده است لذا لازم است به منظور تقويت اين بخش آموزگاران مدارس دوره هاي تكميلي را بگذارنند .    

22 – اجراي سراسري درس تربيت بدني در دوره هاي راهنمايي ومتوسطه ضمانت اجراء نداشته ولازم است بازنگري لازم دراين بخش وتأليف كتاب هاي آن انجام شود .

23 – بي انگيزگي معلمان ودبيران تربيت بدني به دليل پائين بودن سطح حق الزحمه فعاليت هاي ورزشي و فوق برنامه .

24 – تعيين ساختارجديد جهت اماكن ورزشي تعريف نشده همانند استخر هاي 50 متري .

25 – هماهنگ نمودن تربيت بدني با نوسازي مدارس در ارتباط با ساخت سالن وفضاهاي روباز ورزشي

ب ) طرح نو ومبتكرانه گروه تربيت بدني وتندرستي استان

1 – اجراي جشنواره ورزش صبحگاهي باحضوراكثريت دانش آموزان در سه دوره تحصيلي دختران وپسران( لوح هاي فشرده وگزارش مربوطه)  طي نامه شماره 17642/510 -1/3/86 ارسال مي گردد .  

2 – اجراي جشنواره بزرگ طناب زني براي اولين باردركشور توسط گروه تربيت بدني وتندرستي با حضور دانش آموزان پايه هاي اول ودوم وسوم ابتدايي دختروپسركليه نواحي ومناطق استان .

3 – پوسترايمني تربيت بدني دوره ابتدايي شعرتوأم با تصوير

4 – تهيه موسيقي ورزش صبحگاهي ويژه دانش آموزان دوره ابتدايي توسط يكي از كارشناسان

5 – جهت صرفه جويي ،  تهيه لوح فشرده ، لوح هاي آموزشي تربيت بدني دوره هاي راهنمايي ومتوسطه به جاي تكثير برگه هاي رنگي لوح ها 

6 – گسترش مدارس با نشاط درمدارس ابتدايي استان با اهداف تلفيق درس تربيت بدني با ساير دروس با طرح هاي جديدگروه استـان

7 – تهيه موسيقي وحركات مناسب كاركنان اداري با عنوان كاروورزش براي استفاده ازآن درساعت 10 صبح به مدت 5 دقيقه براي كاركنان اداري سازمان

8 – تهيه وتوزيع لوح فشرده ساختاربدني جهت استفاده درجلسات آموزش خانواده نواحي ومناطق استان وساير جلسات آموزشي

معاونت پرورشي و تربيت بدني

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

خرداد 86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  لینک

 

مرا به خانه ي زهرا (س)ببريد

 
چهارشنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٦

مرا به خانه ي زهرا (س)ببريد   

       سلام بر زهراي اطهر (س) دردانه ي پيامبر اكرم (س) ، او كه " ام ابيها " بود و مونس و يار و ياور تنهايي هاي علي ، او كه سلاله پاك و جاويدان پيامبر در دامان پر مهرش پرورش يافته و براي هميشه ي تاريخ روشني بخش راه بشريت شدند. متن زير از كتاب " مرا به خانه زهرا ببريد " نويسنده توانمند و خوش ذوق آقاي دكتر اسماعيل منصوري و به ياد شهادت حضرت فاطمه زهرا ( س)انتخاب و تقديم  مي گردد.

 

   مرا به خانه زهرا(س)  ببريد تا وصيت نامه اش را برايم تفسير كند ، مرا به خانه زهرا (س) ببريد تا بدانم در اين وصيت نامه از چه شكايت دارد و از چه كساني مي نالد و چرا مي نالد

     مرا به خانه زهرا (س) ببريد تاسند مظلوميت اورا صادقانه بخوانم و عاشقانه آن را ببويم و با اشك ديده آن را بشويم و بر آه سينه بياويزم و در كوه درد و غم پنهانش كنم و در راه و رسم منزل ها آن را منشور زندگي نمايم .

و اما بخشي از وصيت نامه :

       امتي كه عهد و پيمان خدا و پيامبرش را در رهبري علي (ع) شكستند حق ندارند بر بدن من نماز بگزارند ،آنها كه نسبت به حق ما ظلم روا داشتند و ارث مرا تصرف كردند و سند مالكيت فدك را كه پدرم برايم نوشته بود سوزاندند و گواهان مرا تكذيب كردند . به خدا سوگند كه شاهدان من حضرت جبرئيل و ميكائيل و حضرت علي و ام ايمن بودند .

       آنها دست از ياري من كشيدند و در خانه هاي خود خزيدند . اميرالمومنين مرا به همراه حسن و حسين شب و روز به خانه هاي مهاجر و انصار مي برد و من آنها را نسبت به خدا و پيامبر و حقوق الهي هشدار مي دادم و مي گفتم : به ما اهل بيت ظلم نكنيد و حق مسلم ما را كه خدا بخشيده است غصب نكنيد . در تاريكي شب قول مساعد مي دادند ، اما در روز روشن دست از ياري ما برمي داشتند . تا آنجا كه به خانه ما حمله ور شدندو با جمع آوري هيزم و  آتش زدن آن ، خانه را و ما را كه در آن خانه بوديم در آتش بسوزانند .

        مرا به خانه زهرا (س) ببريد تا رمز گلگون شهادت را در غروب خورشيد خانه او مشاهده كنم و سر سر به مهر آن را در مهر وداع او با حضرت علي ببينم .

        مرا به خانه زهرا(س)  ببريد تا خاك گليم كهنه اش را بر چشمان غفلت آلود خود بكشم و انديشه كودكانه ام را بر منبر كوچك خانه اوبنشانم ، تا راز جاودانگي شهادت را دريابد و بندگي را به زندگي دنيا نفروشد و پايان پاينده را در شهادت فرخنده ببيند.

        خوشا آنان كه زهرا مي شناسند       رخ دلبر به هرجا مي شناسند

        خوشا آنان كه كوثر مي شناسند        شراب ناب حيدر مي شناسند

        خوشا آنان كه اندر وصل و هجران       فقط زهراي اطهر مي شناسند

        مرا به خانه زهرا(س)  ببريد تا مقام و منزلت اميرالمومنين علي (ع) را از زبان او بشنوم و عظمت ولايت و اطاعت از مولا را در رفتار زهرا (س) نظاره گر باشم آنجا كه فرمود :

" و او ( علي) امام رباني و شمايل روحاني ، قطب عارفان و سلاله ي پاكان ، سخنوري صادق و مركز دايره ي امامت است .ونيز پدر حسن و حسين دو ريحانه پيامبر (ص) و دو سرور سالار جوانان اهل بهشت است ."

حضرت فاطمه زهرا (س) در محضر پدرش اعتراف كرد : گ سوگند به خدايي كه تو را به رسالت برگزيدو هدايت كرد و امت را بوسيله تو هدايت نمود ة تا زنده ام هموراره به ارزش هاي علي معترف خواهم بود .

        فاطمه را از آن جهت زهرا گويند كه خداي متعال او را از نور عظمت خود آفريد ، و اين نور در مشكات زهرا (س) روشني بخش محفل دلهاست .

پيامبر اكرم مي فرمايند :

" پس از آنكه نور فاطمه زهرا مثل قنديل آفريده شد ، خداوند او را در گوشواره عرش آويزان نمود ، پس آسمان ها و زمين هاي هفت گانه درخشيدند . از اين جهت است كه فاطمه «زهرا »ناميده شده است ."

                                                           قرباني – 9/8/86

 
  لینک

 

حضرت امام زمان خطاب به جد مظلومشان امام حسين (ع)

 
شنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٥

درقسمتی اززیارت ناحیه مقدسه ، حضرت امام زمان (عج) خطاب به  جدِّ مظلومشان امام حسین (ع) می گویند:

1- اَلسَّلامُ عَلَیکَ سَلامَ العارِفِ بِحُرمَتِکَ المُخلِص ِفِی وِلایَتِکَ المُتَقَرِّبِ اِلَی اللهِ بِمَحَبَّتِکَ البَریءِ مِن اَعدائِکَ .  سلام بر تو سلام کسی که عارف به حرمت توست ودر ولایت تو مخلص وبه سبب محبت تو به خدا تقرب جسته واز دشمنانت بیزار است .

2-اَلسَّلامُ عَلَی الحُسَینِ الَّذیِ سَمِحَت نَفسَهُ بِمَحجَتِه =سلام بر حسین ،کسی که هستی وجانش را تقدیم خدا نمود .

3- اَلسَّلامُ عَلَی مَن جَعَلَ اللهُ الشِّفاءُفی تُربَتِهِ =  سلام بر آن کسی که خداوند شفا را در خاک قبر او قرار داد.

4- اَلسَّلامُ عَلَی مَن بَکَتهُ مَلائِکَهُ السَّماءُ= سلام بر آن کسی که فرشتگان آسمان بر اوگریستند.

5- اَلسَّلامُ عَلَیکَ سَلامُ مَن قَلبَهُ بِمُصابِکَ مَقروُحٌ وَدَمعُهُ عِندَ ذِکرِکَ مَسفُوحٌ= سلام بر تو سلام کسی که قلبسش از مصیبت تو جریحه دار واشکش به هنگام یاد تو جاری است.

6- اَلسَّلامُ علیک سلام من لو کان معک بالطفوف لوقاک بنفسه حد السیوف وبذل حشاشته دونک للحتوف = سلام بر تو ، سلام کسی که اگر در کربلا باتو می بود با جانش در برابرتیزی شمشیرها از تو حفاظت می کرد ونیمه جانش را بهخاطر تو بدست مرگ می سپرد.

7- (سلام من لو کان معک)فداک بروحه وجسده وماله وولده وروحه لروحک فداءواهله لاهلک وقاء.= سلام برتو سلام کسی که اگر باتو در کربلامی بود روح وتن ومال وفرزندش را فدای تو می نمود وجانش فدای جان تو وخانوادخ اش سپر بلای اهل بیت تو می بود.

8- فلئن اخرتنی الدهور وعاقنی عن نصرک و...فلاندبنک صباحا ومصائا ولابکین لک بذل الدموع دما. اگر زمانه مرا بتاخیر انداخت ومقدرات الهی مرا از یاری تو بازداشت و... (در عوض) صبح وشام بر توگریه می کنم وبجای اشک برای تو خون گریه می کنم.

9- قد عجبت من صبرک ملائکه السموات  فاحدقوا بک من کل الجهات أثخنوک و...= آن چنان که فرشتگان آسمان از صبروشکیبایی توبه شگفت آمدند پس دشمنان از همه طرف به تو هجوم آوردند وتو را به سبب زخم وجراحت ها نا توان ساختند وراه رفتن را بر تو بستند،با آنکه هیچ یاوری برایت نماند ولی تو حسابگروصبور بودی اززنان وفرزندانت دفاع وحمایت می نمودی تا آنکه تورا از اسب سرنگون نمودندپس بابدن مجروح برزمین ...

10- واسرع فرسک شارداالی خیامک قاصدا محمحما باکیا فلما رأین النسائ جوادک مخزیا ونظرن سرجک علیه ملویا برزن من الخدور ناشرات الشعور علی الخدود لاطمات الوجوه . اسب سواریت با حال نفرت شتافته ، شیهه کنان وگریان به جانب خیمه ها رو نمود پس چون بانوان حرم اسب تیز پای تورا زبون بدیدند وزین را بر او واژگون یافتند از پس پرده ها خارج شدند در حالی که گیسوان بر گونه پراکنده نمودند بر صورت خود می زدند ونقاب از چهره ها افکندندوبصدای بلن شیون نمودند ...

11- اَلسَّلامُ عَلَی الشیب الخضیب =سلام بر آن محاسن به خون خضاب شده .

12- اَلسَّلامُ عَلَی الخد التریب=  سلام بر آن گونه خاک آلود.

13- اَلسَّلامُ عَلَی البدن السلیب= سلام بر آن بدن برهنه .

14- اَلسَّلامُ عَلَی الثغرالمقروع بالقضیب. = سلام بر آن دندان چوب خورده.

15- اَلسَّلامُ عَلَی الرأس المرفوع= سلام بر ان سر بالای نیزه رفته .16 - اَلسَّلامُ عَلَی الاجسام العاریه فی الفلوات= سلام بر ان بدنهای برهنه وعریان در بیابانهای کربلا.

تنظیم : آقای حسینیان

 

 
  لینک

 

ليست وبلاگ هاي فارسي
قالب هاي وبلاگ

علی رضا
نویسندگان وبلاگ
علی رضا

آمار وبلاگ
خروجی وبلاگ
  RSS 2.0